...............

JAG VET EXAXT VARFÖR DET ÄR 4 ÅR SEDAN JAG FRAMKALLADE FOTON....
DET ÄR FÖR ATT DET ALLTID SKA JÄVLAS NÄR JAG SKA LADDA UPP BILDER FÖR FRAMKALLNING.
JAG ÄR FLY FÖRBANNAD!